Hizmetlerimiz

Banka ve finans kuruluşlarının, kredi teminatlarına değer tespiti
Banka kredilerinden doğan ipoteklerin nakde çevrilmesinde değer tespiti
Bayilik teminatlarında ipoteğe esas gayrimenkullerin değer tespiti
Gayrimenkul yatırım kararlarına altlık teşkil edecek etüt çalışması
Gayrimenkul yatırım ortaklarının varlık hareketlerinde değer tespiti
Gayrimenkulün en iyi ve en verimli kullanım analizlerinin yapılması
Pazar araştırma ve fizibilite raporlarının hazırlanması
İflas ve hacizlerde, açılacak davalardan önce rayiç bedel tespiti
Gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul hareketlerinde değer tespiti
Miras ve mal paylaşımında değer tespiti
Mahkemelere rayiç değer tespiti
Her türlü kamulaştırma çalışmalarında kamulaştırılacak gayrimenkullerin değer tespiti
Proje şerefiye çalışmaları
Turizm ve konaklama yatırım etüt çalışması
Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedel tespiti
Şirketlerin sermaye iradında bulunan taşınmazlarının değer tespiti
Kentsel dönüşüm projeleri ve değerleme raporları