Teknik Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

1 Şubat 2006 Tarihinde Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü özel ve resmi, gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkullere dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerini, bu değeri etkileyebilecek gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesin de bağımsız ve tarafsız olarak takdir etmek ve yürürlükteki mevzuatın belirlediği esaslar çevresinde hizmet vermek üzere kurulmuş olup bünyesinde harita ve kadastro mühendisi, inşaat mühendisi, elektronik mühendisi, işletmeci, bankacı, finans uzmanı ve ekonomistten oluşan kadrosu ile 29.12.2011 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulu 10.04.2014 tarihinden itibaren de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu izinleri ile gayrimenkul değerleme hizmeti vermektedir.