Hakkımızda

Teknik Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 1 Şubat 2006 Tarihinde yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü özel ve resmi, gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkullere dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerini, bu değeri etkileyebilecek gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak takdir etmek ve yürürlükteki mevzuatın belirlediği esaslar çevresinde hizmet vermek üzere kurulmuş olup bünyesinde harita ve kadastro mühendisi, inşaat mühendisi, elektronik mühendisi, işletmeci, bankacı, finans uzmanı ve ekonomistten oluşan kadrosu ile 29.12.2011 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulu 10.04.2014 tarihinden itibaren de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu izinleri ile gayrimenkul değerleme hizmeti vermektedir.

Misyonumuz

Teknolojiyi, bilgiyi, bilimsel metodolojiyi kullanarak,

Sorumluluk ilkelerini gözeterek,

Şeffaf, dürüst ve hesap verebilir olarak,

Gayrimenkullerin değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri küresel ölçekte kabul görecek şekilde çözümlemektir.

Vizyonumuz

Kişi veya kurumların gayrimenkul alanında ihtiyaç duyduğu tüm yönetim, denetim ve organizasyon hizmetlerini sağlayan öncü bir marka olmak,

Güvenilir, bilgi ve belgeye dayalı süratli hizmet vermek,

Yasa, tüzük ve uygulamaları takip etmek, gelişmek ve yenilenmek,

Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,

Sektörün lideri olmak.

İlkelerimiz

Bilimsellik ve gerçekçilik,

Belgeye dayanma,

Yasalara ve hukuka bağlılık,

Tarafsızlık, güvenirlik ve gizlilik,

Detaylı araştırma,

Kaliteli ve hızlı iş disiplini,

Ulaşılabilirlik,

Şeffaflık ve hesap verebilirlik,

Mesleki özen,

Ekip çalışması,

Tam ve doğru zamanlı bilgiye ulaşma,

Dürüstlük ve etik kurallara bağlılık,

Titiz ve özenli çalışma,

Müşteriye ve üçüncü şahıslara karşı sorumluluk,

Bağımsızlık,

Sektörel gelişmeyi takip etmek,

Gelişmeyi ve verimliliği arttırmaya yönelik çalışmaları sürekli kılmaktır.

TeknikGD © . All rights reserved.